WEER THUIS

Een imperfect boek, de dagelijkse realiteit

De ware kunst van het leven is om je thuis te voelen in jezelf. Een thuis te creëren door te leven vanuit je hart en eigen wijsheid. Een thuis waarin jij je gelukkig voelt.

 

Balans vinden tussen thuis en de buitenwereld kan een uitdaging zijn. Leiden de huidige maatschappelijke ontwikkelingen ertoe dat het lastiger wordt om vanuit eigenwaarde trouw te blijven aan je eigen waarden?

“Caloe weet een prachtige brug te slaan tussen de dagelijkse spijkerharde feiten en de innerlijke gevoelens die daarbij boven komen drijven.”

Almo Caloe neemt je in korte verhalen mee in haar belevingswereld waarin blijkt dat ogenschijnlijk kleine dagelijkse gebeurtenissen de diepere lagen van ons bestaan raken. 

Haar kwetsbare openhartigheid prikkelt je bewustzijn en nodigt uit om je bestaande perspectieven over jezelf en dé wekelijkheid te verbreden, te verdiepen en wellicht te heroverwegen. 

KOOP EBOOKMeer info

EBOOK

 normale prijs €18

BOEK*

normale prijs €24

EBOOK & BOEK*

combi prijs €32

* levertijd januari 

Inleiding – Een imperfect boek over de dagelijkse realiteit

Dit boek is verre van perfect. Ik had het willen laten uitbrengen door een uitgever met een echte redacteur. Zodat mijn verhalen taaltechnisch bijgeschaafd zouden worden en het boek een pareltje eersteklas zou zijn.

Maar in de realiteit is het leven niet perfect. De realiteit is de laatste tijd nogal weerbarstig. Misschien zou ik dat meer moeten accepteren. Dat het leven niet perfect is, dat ik niet perfect ben. Ik ben dat aan het oefenen. En aangezien ik het makkelijkst leer door ervaring heb ik besloten om iets wat verre van perfect is toch de wereld in te brengen. Ik lanceer dit boek zonder alle geijkte stappen te doorlopen. 

Eigenlijk net zoals de overheid doet met het coronavaccin. Gewoon gaan, zonder eerst honderden controles om er zeker van te zijn dat het goed zal komen. Dat kan ik bij een boek wel doen, toch? Of zal datgene wat ik heb geschreven veel grotere negatieve gevolgen hebben dan ik momenteel kan overzien? 

Ik hoop dat mensen naar aanleiding van mijn boek meer met elkaar in gesprek gaan over hoe onze maatschappij momenteel in sneltreinvaart verandert. In mijn ogen loert er een sterke dreiging om onze zelfbeschikking te verliezen. Dat wil en kan ik niet accepteren, dus daarom mag dit boek verre van perfect zijn. Ik hoop dat mijn verhalen leiden tot verbreding en verdieping van perspectief. Dat het tot bewustwording leidt hoeveel impact alle maatregelen hebben achter iedere deur. Iedereen in ons land, ik kan zelfs zeggen in de wereld, is beïnvloed door de gebeurtenissen aangaande covid.

 

Ik heb mijn ervaringen en verhalen opgeschreven. 

Maar dat betekent niet dat ik niet realiseer dat jouw verhalen ook bestaan.

En dat jouw realiteit mogelijk een hele andere realiteit is.

Maar ik geloof dat een deel van mijn realiteit, welke ik woorden heb gegeven in mijn boek, ook jouw realiteit is.

Voorwoord

Gedurende ons leven zijn we continu bezig een fijn thuis te creëren. In onszelf streven we ernaar een plek te ontwikkelen waar we ons veilig en gelukkig voelen. Een huis (in welke vorm dan ook) biedt een thuis waar we ons geluk vormgeven in de fysieke werkelijkheid. 

In ons dagelijks bestaan komen we uit ons (t)huis en maken we contact met de buitenwereld. Zo ontdekken en ervaren we het leven. En leren we dat wanneer we onszelf met de wereld om ons heen verbinden we deze gezamenlijk kunnen vormgeven. Vanuit deze verbindende creatie ontstaat er een samenleving waarin we ons allen thuis voelen. Toch?

… De verhalen zijn geschreven in de maanden dat ik als vijfendertigjarige vrouw tijdelijk bij mijn moeder verblijf om voor mijzelf een huis te bouwen: een tiny house in een bus. Er is geen ouderlijk huis waar ik naar terugkeer. Mijn ‘ouderlijk thuis’ is momenteel een oud schoolgebouw waar mijn moeder antikraak woont. Samenloop van omstandigheden, waaronder de gevolgen van covid, heeft ons hier samengebracht. Dit boek geeft een kijkje in de dagelijkse realiteit van mij en mijn moeder waarin we ons thuis proberen te voelen in onszelf en een fijn fysiek thuis proberen te realiseren. Beiden vanuit een waardige en waardevolle verbinding met de buitenwereld.

De hoofdstukken en hun verhalen

Inleiding

Een imperfect boek over de dagelijkse realiteit ∙ Fata morgana, een vervlogen toekomst? ∙ Dakloos ∙ Logica

U

Ik

Dankbaar ∙ Wanhoop ∙ Wanneer ben je iemand ∙ Ondefinieerbaar bewustzijn ∙ Opgejaagd konijn ∙ Gelabeld ∙ Onder de loep ∙ De mensheid ∙ Groot nieuws voor mijn bewustzijn ∙ Starten van een kettingreactie ∙ Ik kan niet slapen ∙ Paranoia of verdacht? ∙ Verlamming ∙ Mijn hoofd wil niet slapen ∙ Documentaire ∙ Geen zin ∙ Gedicht ∙ Over de grens ∙ Geen bereik ∙ Laag frequent geluid ∙ Horen met meer dan je oren ∙ Brutaal  

Mijn moeder

Groningse droom ∙ Bekentenis ∙ Goed dat je het zegt ∙ Pizza ∙ Nummer 13 ∙ Pijnboompitten zijn goud ∙ De normaliteit van hilariteit ∙ Maken anderen ook zoveel mee ∙ Smaad ∙ Rare wezens ∙ Van die honderdtachtig graden dingen ∙ Push ups ∙ Een andere belevingswereld ∙ Schipper mag ik overvaren ∙ Kapsalon ∙ Je schoen ∙ Touwtje springen ∙ Betrapt ∙ Geen zin ∙ De absurditeit van de realiteit ∙ Mijn moeder is een engel 

De buurman

De buurman, mijn moeder en de verwarming ∙ De dag dat mijn moeder terug is ∙ De vlam in de ketel ∙ Zalm, pannenkoeken en ontkenning ∙ Goedbedoelde bezorgdheid ∙ De mysterieuze toon ∙ Waarheid ∙ Vervolg van de mysterieuze toon ∙ Na de mysterieuze toon  ∙ Moet toch kunnen ∙ In hetzelfde schuitje ∙ De buurman en zijn orgel ∙ Potentiële inbrekers ∙ Inspectie ∙ Een hond ∙ De kenner ∙ Installatie ∙ Nachtelijk onderzoek 

De post

Dubbele lading ∙ Onze voordeur ∙ Die ene dag met de pakketbezorger ∙ De brievenbus ∙ Voor mijn moeder

Het schoolplein

Fanatieke knagers ∙ De last van prachtige eikenbomen ∙ Muisjes ∙ Geheime plek ∙ Roodborstje

De buren

Opa en oma die misschien geen opa en oma zijn ∙ De stellen stellen vragen ∙ Opgeschoten jochies ∙ De geest van de school ∙ De kruiwagen ∙ Het bladerenbad ∙ Paleisje ∙ Samenscholende ouderen ∙ Onrust ∙ Het gras aan de overkant ∙ Digitale poppetjes

De buitenwereld

Sjans ∙ Blij weer thuis te zijn ∙ De ene supermarkt ∙ De andere supermarkt ∙ IJzige pijn ∙ Afscheid ∙ Een donker middagje Deventer ∙ De buitenwereld komt binnen ∙ Mijn tante ∙ Nepnummer ∙ Paniekpolitiek of politiekpaniek ∙ Oogcontact ∙ Het nieuws ∙ Fluisterend verzet ∙ Een paar kuub afval op straat ∙ Van sciencefiction naar (Chinese) werkelijkheid? ∙ Begroeting ∙ De kapper ∙ Besmette mensen of sluimerende kluizenaars ∙ Ongemakkelijkheid met vrienden ∙ Vrijheid en veiligheid ∙ Illusies creëren gekte ∙ Het gevaar van comfort ∙ Denktank

De wijde wereld

De les die tijd ons leert ∙ Magische verbinding ∙ Wereldburger

 

Nieuwsgierig  naar meer?

 

Uit hoofdstuk “Ik”

Groot nieuws voor mijn bewustzijn 

Ik heb een, voor mij, groot inzicht te delen. Het kan zijn dat jij denkt: echt? Echt, in de zin van: wat naïef dat je dat nog niet wist. Of ‘écht’ in de zin van: tjee, wat een absurde gedachte, dat kan toch niet? Het kan alle kanten op hoe mijn inzicht bij jou een reactie teweegbrengt. En juist daar gaat het over.

Ik ben er vandaag écht achter gekomen dat het nieuws niet altijd waar is. Nu wist ik wel dat sommige dingen uit het nieuws misschien wat overdreven werden. Van huis uit heb ik meegekregen dat overdrijven het vak was van de commerciële zenders. In mijn beleving ben ik opgegroeid met het feit dat het nieuws van de publieke omroep betrouwbaar is. Tot ongeveer een jaar geleden heb ik het nieuws eigenlijk altijd voor waar aangenomen. Met de aangeleerde overtuiging dat ‘het nieuws van de publieke zenders’ onze enige objectieve en betrouwbare bron van informatie is om op de hoogte te blijven van wat er in de wereld gebeurt. 

Dat ‘het nieuws’ in Nederland gecensureerd zou kunnen zijn is tot ongeveer een jaar geleden nooit bij mij opgekomen. Maar vanaf dat moment is ‘het nieuws’ als betrouwbare bron bij mij aan het wankelen geslagen. Het fundament van ‘de waarheid’ die ‘het nieuws’ verkondigt is gaan trillen op de grondvesten van mijn bewustzijn. Inmiddels ben ik zover dat ik niks van ‘het nieuws’ klakkeloos als waarheid aanneem. Ik kijk eerlijk gezegd nauwelijks nog nieuws. Ik probeer wel op de hoogte te blijven van wat er speelt, maar daarvoor probeer ik zoveel mogelijk verschillende bronnen te raadplegen. Om vervolgens vanuit al die verschillende perspectieven en verhalen een beeld te vormen en waar ik vervolgens mijn eigen waarheid van maak. Dat hoeft niet per se de waarheid van de ander te zijn. Ik geloof ook niet dat er een waarheid is. Maar ik geloof wel dat er een aantal basiselementen zijn die tot menselijke waarheid leiden. In mijn beleving speelt gelijkwaardigheid hierin de hoofdrol. En dat is naar mijn idee in de benadering van de media naar de burger de laatste tijd ver te zoeken.

Nieuwe tijden, nieuwe benaderingen

Mijn recent opgedane levenservaringen en mijn veranderende blik op de wereld doen mij bewegen op een andere manier naar werk en geld te kijken.

Ik hoop dat mijn boek een toegevoegde waarde brengt door het maatschappelijke gesprek aan te wakkeren. Dat mijn boek mensen bewuster maakt van de effecten van de huidige maatregelen en de ontwikkelingen in de maatschappij.

Ik zie het als een nobele taak om een bijdrage te leveren aan de maatschappij om een manier wat bijdraagt aan het behoud van onze vrijheid en zelfbeschikking. Tegelijkertijd moet ik in mijn onderhoud voorzien.

Daarom wil ik je vragen om – als je op het punt staat mijn boek te kopen – een momentje te bezinnen. En de prijs van mijn boek niet te bekijken vanuit het gangbare perspectief van de huidige economie, maar vanuit een perspectief van toegevoegde waarde. Een perspectief waarin je jezelf afvraagt: Wat vind ik een bijzondere leeservaring waard? Wat vind ik leren van een boek waard?

Wat heb ik daarvoor over? Wat vind ik een goed gesprek (naar aanleiding van inspiratie uit een boek) met mijzelf, partner, familie, vrienden waard?

Dit gedachtenspoor draagt bij aan het ontwikkelen van een mindset om een betekeniseconomie te laten groeien. Waarin je jouw geld heel bewust uitgeeft aan datgene wat volgens jou een bijdrage levert aan een gezondere wereld voor jezelf, anderen en de natuur.

Met een grotere bijdrage voor mijn boek draag je voor mij bij aan financiële ruimte om te blijven schrijven. Waarmee ik een toegevoegde waarde blijf leveren aan de maatschappij. 

Kies een optie welke bij jou past; wie je bent, wat je belangrijk vindt en je financiële draagkracht.  

 

EBOOK

 

normale prijs €18

BOEK*

* levertijd januari 

normale prijs €24

COMBI

EBOOK & BOEK

combi prijs €32

SUPPORT +

EBOOK 

support prijs €48

SUPER+

EBOOK & BOEK

supportprijs €88

Betalingsinfo

EBOOK: je wordt via “koop” naar de betalingspagina gestuurd. Na betaling krijg je direct in je venster een link waarmee je het ebook kan downloaden.

FYSIEK BOEK: Wil je een fysiek boek, de combi of super+ bestellen,  MAIL MIJ via het contactformulier of naar caloevandijkapenstaartjegmailpuntcom , je naam en het adres waar het boek naartoe gestuurd moet worden. Dan stuur ik je een betalingslink. De knoppen hierboven zullen binnenkort ook in werking treden.

Recensies

 Als je een recensie voor mij wilt schrijven, heel graag.

Dit kan via het contactformulier onderaan deze pagina.

 

 

Wat een mooie ervaring een imperfect boek kan geven! Juist door die imperfectie. Caloe weet een prachtige brug te slaan tussen de dagelijkse spijkerharde feiten en de innerlijke gevoelens die daarbij boven komen drijven. Je moet maar durven om je zo bloot te geven! Met recht een “Dappere Dodo”…

Sander van Reedt Dortland

Dag Caloe, heb de delen uit je boek gelezen. Je kwetsbaarheid delen met anderen maken verbinding mogelijk.

Eva de Flart

Ik vond het mooi, vooral hoe je psychose beschreef.

Annan Doyer – Ervaringsdeskundige ‘psychose’

Ik heb jouw verhaaltjes net zitten lezen en kan me zeer vinden in jouw gedachtegang.

Lezer

Die ene dag met de pakketbezorger

Inmiddels hebben de meeste pakketbezorgers onze bel toch gevonden of zetten ze de pakketjes bij de voordeur. Nu is er toch ineens een nieuwe bezorger. Natuurlijk precies op het moment dat ik midden op de dag ga douchen nadat ik geklust heb. Ik hoor wel iemand roepen. Maar de buurman is ook thuis, dus ik doe de aanname dat hij de deur wel opendoet. Ik zou beter moeten weten, want de buurman hoort niet zo goed. En hoort dus ook de bel vaak niet. Ik sta mij snel af te drogen om de persoon bij de deur in wat kleren tegemoet te kunnen treden. 

Alleen dat is niet meer haalbaar. Met een ferme zwaai gaat de deur waar onze douche is open. Een badkamer kan je het niet echt noemen: het is een douchecabine die in de ruimte staat waar de oude kindertoiletjes nog zijn aangesloten. Daar sta ik in mijn blootje met mijn handdoek. Met ineens een grote knappe man voor mij. De overige pakketbezorgers tot nu toe voldoen zeker niet aan deze beschrijving. Het lijkt wel een bouquetreeksverhaal, maar zo gebeurde het toch echt. In een fractie van een seconde staan we beiden de situatie in ons op te nemen…

 

 

Nieuwsgierig naar de rest van het verhaal? 

Koop mijn boek en lees direct verder.

 

Over de schrijver

the author

” Door vanuit zachtheid je belevingswereld te delen met geliefde naasten ontstaan waardevolle gesprekken welke bijdragen aan begrip en compassie naar jezelf en anderen.

Er ontstaat een adempauze waar je het gesprek kan aangaan over onderwerpen die in eerste instantie moeilijk bespreekbaar lijken.

Ervaringsuitwisseling van onze levensreis is de weg om een gezonde menselijkheid te ontplooien en te waarborgen.”    –  Almo Caloe

Almo Caloe

Almo Caloe (1985) is zijnsfilosoof, holistisch psycholoog, schrijver & soeverein levenskunstenaar.

Almo Caloe is gefascineerd door het bewustzijn en wat ons beweegt in ons leven. Ze ziet het leven als een ontdekkingsreis. Een reis waarbij we onafgebroken zelf bepalen waar we als mens naartoe willen evolueren. Deze bestemming is een staat van zijn die we volgens haar onze eigen goddelijke creatie kunnen noemen. 

Haar filosofie is dat onze levensreis bestaat uit het bewandelen van verschillende paden. Het pad van zelfheling, waarin iemand geneest van individueel en collectief trauma. Het pad van ontdekken om van beleving te leren en jezelf te ontwikkelen tot een bewust mens. Om uiteindelijk het meesterschapspad te bereiken, het pad waar je meester bent geworden van je eigen bewustzijn en levenservaring.

Als kind droomde Almo Caloe er al van om een echte ontdekkingsreiziger te worden. Ze fantaseerde over alle plaatsen die ze zou bezoeken wanneer ze groot zou zijn. Momenteel woont ze in haar zelfgebouwde tiny house in een bus. Ze leidt een reizend bestaan met als doel om plaatsen en mensen met elkaar te verbinden en het energetisch lichtnetwerk te versterken. 

Almo Caloe leeft in nauwe verbinding met de natuur. Dit is haar levensmedicijn en inspiratiebron.

Support mijn werk 

Geloof jij dat we in een transitie zitten van welvaart naar welzijn?

Voel jij de impact die je kan maken op basis waar jij je geld aan uitgeeft? 

Wanneer je mijn werk waardevol vindt voor de maatschappij kan je mijn werk middels een (extra) financiele donatie steunen. Dan zetten we samen de eerste stappen om onze maatschappij te transformeren van een ‘welvaartseconomie’ naar een ‘betekeniseconomie’.

Met de donaties die binnenkomen zal ik mij de komende tijd blijven inzetten voor het vergroten van het collectieve bewustzijn. 

Voor een gezondere en leefbare wereld.

Logo

.heal ▵  explore ▵ experience ▵  expand ▵ master

Met mijn praktijk S P L I N K Y O U R L I F E bied ik begeleiding voor persoonlijke bewustzijnsontwikkeling

coachingsreizen ∙ ervaringssreizen ∙ (e)coaching ∙ bezinningssessies

www.splinkyourlife.com (wegens mijn schrijfproces en het bouwen van een tiny house is mijn site nog verre van af. Maar je krijgt een impressie.

Mocht je geïnteresseerd zijn in een programma van mij, neem dan gewoon contact met me op 🙂

Contact